เสียงจากหัวใจปชช.'รักในหลวงที่สุด'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 00:00:55 น.

ไทยโพสต์ * กรุงเทพโพลล์ โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "๙๙๙ เสียงจากหัวใจคน ไทย ถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคา ลัย" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 999 เสียง พบว่า

เสียงจากหัวใจคนไทยที่ ต้องการถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคา ลัย คือ "รักในหลวงที่สุด รักพระองค์ท่านมากที่สุด" จำนวน 419 เสียง รองลงมาคือ "ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย" จำ นวน 141 เสียง "ซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชน" จำนวน 118 เสียง "พระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจตราบนิรันดร์" จำนวน 72  เสียง และ "คิดถึงพระองค์ท่าน" จำนวน 59 เสียง

ส่วนคำมั่นสัญญาที่คนไทยถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยคือ "จะเป็นคนดีของสังคมและจะทำดีต่อไปเท่าที่จะทำได้" จำนวน 562 เสียง รองลงมาคือ "จะทำตามคำสอนของพระองค์ท่าน อันได้แก่ ความพอเพียง ขยัน เก็บออม ฯลฯ" จำนวน 184 เสียง "จะเดินตามรอยพ่อ จะสานต่องานพ่อสร้าง" จำนวน 95 เสียง "จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด" จำนวน 32 เสียง และ "จะระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป" จำนวน 31 เสียง.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง