ไทยประกันชีวิตและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกความร่วมมือ จัดโครงการนำร่อง ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 00:00:13 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “ไทยประกันชีวิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลูกป่าช่วยรัฐ ปลูกเห็ดช่วยชุมชน” รณรงค์ปลูกป่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนในชุมชนบ้านอ่าย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่า และปลูกป่าด้วยวิธีปลูกเห็ดในไม้ตระกูลยางอันเป็นการส่งเสริมรายได้และเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการนำร่องตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าให้ได้เห็ด วิธีการดูแลรักษาป่าไม้ ทั้งนี้ฝ่ายขายจิตอาสาของบริษัทฯ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้กับชาวบ้าน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนจิตสำนึกรักและหวงแหนในผืนป่า ซึ่งชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความสร้างคุณค่าชีวิต พร้อมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด  ที่อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทยตลอดไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง