คอลัมน์: ข่าวสั้น: กสม.ชง สตช.ห้ามเผยประวัติอาชญากรรมเด็ก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 00:00:18 น.

ไทยโพสต์ * นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง ได้พิจารณาและมีมติตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 247 (3) ส่งข้อเสนอแนะไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แก้ไขปรับปรุงระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และบทบัญญัติตามกฎหมายของไทย เพื่อกำหนดการคัดแยกประวัติการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และบัญชีทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนไว้ในหมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ แยกจากกรณีการกระทำความผิดของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ระเบียบ ตร.ที่บัญญัติให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรนำข้อมูลประวัติอาชญากรมาตรวจสอบหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาได้ แม้ว่าจะให้เจ้าตัวยินยอมก่อนก็ตาม เป็นการให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่ที่กว้างเกินไป ซึ่งอาจเป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง