'แทมมี่'รับหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนด้านเทนนิสให้กับโรงเรียนนานาชาติDBSเป็นครั้งแรก

ข่าวบันเทิง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

link@thaipost.net

กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับอนุบาล ที่สามารถสร้างเด็กเล็กให้เก่ง ดี มีความสุข จากความสำเร็จตลอดระยะเวลา 39 ปีในการพัฒนาเด็กเล็กให้มีความเก่งรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม อาทิ กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และอื่นๆ ล่าสุดผู้บริหารรุ่นที่สองของตระกูล "ปาลเดชพงศ์" ผศ.ดร.ต่อยศ และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ จึงต่อยอดความตั้งใจโดยการขยับตัวครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอังกฤษเป็นแม่แบบ เริ่มตั้งแต่ชั้น Early Year 1 (เทียบเท่าอนุบาล 1) จนถึง Year 13 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับสังคมไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะความสามารถพิเศษทางด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านกีฬา ด้วยการนำเอานักกีฬาไทยระดับนานาชาติเข้ามาเสริมทัพในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาเด็กให้รักการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง และมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ Denla British School กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันทุกโรงเรียนมีการปรับตัวและแข่งขันกันสูง เนื่องจากพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นไทย

นอกจากนั้นเรายังมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทางด้านกีฬา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาที่ดี จนกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยทาง DBS ได้คัดเลือกโค้ชในหลักสูตร ECA (Extra-curricular activity) ในวิชากีฬาอย่างพิถีพิถัน อาทิ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ (โค้ชแทมมี่) อดีตนักเทนนิสมือวางอันดับ 19 ของโลก เป็นผู้ฝึกสอนเทนนิส ดรงพันธ์ อภิรมย์วิไลชัย (โค้ชปาล์ม) นักกีฬาบาสเกตบอลเหรียญทองแดง SEA games 2017 เป็นผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล และณัชชา ใหม่ธนศิริ (โค้ชมินนี่) อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติ เป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ แต่ละวิชาของ ECA (Extra-curricular activities) จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย เตรียมพร้อมให้เด็กที่ชอบและรักในการเล่นกีฬา สามารถมีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะในกีฬาที่ตนเองชื่นชอบกับนักกีฬามืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติในอนาคต

          ดร.ต่อยศกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการสนับสนุนทางด้านกีฬานั้น โรงเรียนนานาชาติ Denla British School หรือ DBS ก็มีการ          เตรียมการไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่ม ประมาณเกือบ 50% ของพื้นที่ 45 ไร่ ของ DBS ถูกพัฒนาให้พื้นที่กิจกรรม และส่วนใหญ่ของพื้นที่กิจกรรมเป็นพื้นที่สำหรับกีฬา อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ปูด้วยหญ้าระดับแข่งขัน (FIFA Preferred 2 star) พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สนามบาสเกตบอลในร่มและกลางแจ้ง สนามเทนนิส สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ (สระน้ำเกลือ) และโรงยิมในร่มขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าเราลงทุนเกี่ยวกับการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาที่มีคุณภาพสูง ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนของเรามีโอกาสได้ค้นพบความสามารถตนเองทางด้านกีฬา เหมือนเป็นทักษะที่เพิ่มเติม นอกจากทักษะทางด้านวิชาการที่เข้มแข็งแล้ว

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL กล่าวเสริมว่า สำหรับเป้าหมายหลักของ DBS ในเรื่องการเรียนการสอนทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนนั้น ก็เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในทุกด้าน เริ่มต้นจากด้านร่างกาย เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพดี ด้านอารมณ์ การใช้กีฬาเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย ด้านสังคม ให้รู้จักการใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะกีฬาที่เล่นเป็นทีม เด็กๆ จะเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และยังสามารถเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำด้วย

ในปัจจุบันทาง DBS ยังได้มีโครงการ DBS Swimming Squad สำหรับนักเรียน DBS ที่มีความรักในกีฬาว่ายน้ำ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถให้เป็นทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนต่อไปในอนาคต ซึ่งเราก็ได้ใช้โค้ชต่างชาติที่มีประสบการณ์สอนว่ายน้ำในระดับสากล ร่วมกับผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ DBS ECA ณัชชา ใหม่ธนศิริ (โค้ชมินนี่) อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติ มาช่วยสอนและฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ และเราก็วางแผนว่าจะมีโครงการเช่นนี้กับกีฬาอื่นๆ ตามมาอีกด้วย

โค้ชแทมมี่ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสมือวางอันดับ 19 ของโลก และผู้ฝึกสอนเทนนิสของ DBS ECA ได้กล่าวถึงการที่ตัดสินใจในการมาร่วมงานกับทาง DBS ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทนนิสที่ถูกต้องให้กับเด็กๆ และก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในการพัฒนาทักษะให้เก่งทัดเทียมในระดับสากล และต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพระดับนานาชาติในอนาคต และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ DBS มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่สำหรับกิจกรรมกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเทนนิส ที่ DBS มีถึง 3 สนาม และก็เป็นสนามที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีสำหรับการฝึกซ้อมนักกีฬา สุดท้ายเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก คือเห็นความตั้งใจจริงของผู้บริหาร ที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทนนิสให้กับเด็กๆ อย่างจริงจัง ถ้าเด็กคนไหนมีความรักในกีฬาเทนนิส และสามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จนความมีทักษะความสามารถสามารถเข้าแข่งขันในระดับโรงเรียน ประเทศ หรือแม้แต่ระดับนานาชาติ DBS ก็พร้อมเสมอที่จะสนับสนุนเด็กๆ ให้ต่อยอดจนกลายเป็นนักกีฬาในทุกระดับที่เด็กสามารถทำได้ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ และตรงกับความตั้งใจของแทมมี่เหมือนกัน ที่อยากพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติให้ได้

โค้ชปาล์ม ดรงพันธ์ นักกีฬาบาสเกตบอลเหรียญทองแดง SEA Games 2017 และผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล DBS ECA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกีฬาบาสเกตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เพราะเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของทางผู้บริหารของ DBS ที่อยากจะพัฒนาเด็กๆ ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งกีฬาบาสเกตบอลนั้นช่วยได้มากในเรื่องนี้ เพราะ 5 ผู้เล่นของกีฬาบาสเกตบอลนั้น อาทิ ปีกซ้าย ปีกขวา การ์ดซ้าย การ์ดขวา และเซ็นเตอร์ ทำหน้าที่หลักกันคนละแบบ แต่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการทำแต้มให้กับทีม

เพราะฉะนั้น นอกจากเด็กๆ จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่นบาสเกตบอลที่ถูกต้องแล้ว ก็ยังจะได้เรียนรู้จักคำว่าทีมเวิร์กอีก ด้วย นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่ชื่นชอบในกีฬาบาสเกตบอลแล้ว โค้ชปาล์มยังกล่าวอีกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้วิชาความรู้และทักษะที่ตนเองฝึกฝนมาอย่างจริงจัง จนกลายเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ มาทำประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของเด็กๆ ให้สามารถเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ดี และจะภูมิใจมากยิ่งขึ้นถ้าเห็นเด็กๆ ตั้งใจจริง ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลในระดับนานาชาติได้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ