คอลัมน์: ข่าวสั้น: บี้ มท.1 ห้ามลดโซนเหล้าเอื้อเซ็นทรัลฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00:00:46 น.

กรุงเทพฯ * ที่กระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่, นายวันชัย พูลช่วย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายฯ กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางนายสุเทพ แก้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีข้อสั่งการห้ามปรับลดพื้นที่โซนนิง (Zoning) จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด พยายามวิ่งเต้นขอเปลี่ยนแปลงลดพื้นที่โซนนิง เพื่อให้ห้างของตัวเองสามารถขายเหล้า เบียร์ได้ ทั้งที่ตั้งใกล้เคียงสถานศึกษา นายวันชัยกล่าวว่า เครือข่าย เยาวชนฯ จึงมีความกังวล และมีข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้ 1.เครือข่ายขอคัดค้านการขอเปลี่ยนแปลง-ปรับลดพื้นที่โซนนิง (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพียงเพื่อให้ห้างเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ขายสุรา 2.ขอให้กระทรวงมหาดไทย โปรดมีข้อสั่งการที่ชัดเจนไปถึงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 ซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม และเป็นขวัญกำลัง ใจในระดับพื้นที่ซึ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านจากผู้เสียประ โยชน์ และ 3.เครือข่ายเชื่อว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ซึ่งเห็นได้จากการทำงานในช่วงที่ผ่านมามักจะเป็นทัพหน้าที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่าน ทั้งนี้ เครือข่ายยินดีสนับสนุน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของคำสั่งดังกล่าวอย่างเต็มที่.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง