เด็กและเยาวชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00:00:49 น.

เด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ "Every child can be a HERO : เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้" ที่ห้องประชุมรัฐสภา

ADVERTISEMENT