คอลัมน์: คมในข่าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 00:00:42 น.

"เชื่อว่า 5 ปีจะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม หลายเรื่องอาจใช้เวลาในการปฏิรูป แต่บางเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็ว อย่างไพรมารีโหวตในการเลือกตั้ง เราอยากทำให้การเลือกตั้งครั้งที่ 1 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งเพี่อปฏิรูปการเมือง"

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง