กทม.ยื้อเปลี่ยนชื่อเป็นถ.อินทามระ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 00:00:19 น.

กรุงเทพฯ * เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายกฤษฎา อินทามระ   อายุ 58 ปี ผู้ฟ้องคดีให้ กทม.เปลี่ยนชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ให้กลายเป็นถนนอินทามระทั้ง 59 ซอย และต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2560 ให้ กทม.ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารฯ ให้สอด คล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานของกฎหมาย ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด แต่ กทม.มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล และมีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่ส่อไปในทางโต้แย้ง คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เช่น ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามว่าควรกำหนดเป็นชื่อถนนสุทธิสารฯ เช่นเดิม แต่เปลี่ยนชื่อซอยให้สอดคล้องกับถนนหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากประชาชนตอบว่าควรกำหนดเป็นชื่อสุทธิสารฯ เหมือนเดิม อาจเป็นการชี้นำให้ประชาชนออกความเห็นโต้แย้ง ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ในส่วนนี้อาจทำให้เสื่อมเสียกระบวนการยุติธรรม

สำหรับที่มาของปมปัญหาความขัดแย้งของชื่อถนน สุทธิสารวินิจฉัยและซอยอิน ทามระ เริ่มต้นก่อนที่จะมีถนน สุทธิสารวินิจฉัย โดยกรมตำรวจได้มีโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ ข้าราชการตำรวจ เมื่อปี 2503 โดยมี พล.ต.ท.โต๊ะ อินทามระ ซึ่งเป็นหัวหน้ากองคลัง กรมตำรวจในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินการ แต่บริเวณที่ดินจัดสรรของกรมตำรวจในขณะนั้นไม่มีเส้นทางสู่ถนนสาธารณะ ที่ดินด้านทิศตะวันออกในขณะนั้นยังไม่มีถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนที่ดินด้านทิศตะวันตกติดที่ดินของพระสุทธิสารวินิจฉัย โดย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้เจรจา กับศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ทายาทผู้เป็นบุตรของพระสุทธิสารวินิจฉัย เพื่อขอซื้อที่ดินบางส่วนเป็นทางออกสู่ถนนพหลโยธิน และได้ตกลงยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ เพื่อเป็นทางออกสู่ถนนพหล โยธิน โดยขอให้ใช้ชื่อว่า ถนน สุทธิสารวินิจฉัย  เพื่อเป็นอนุ สรณ์ จากนั้นมติที่ประชุม อ.ก.พ. กรมตำรวจ เมื่อปี 2503 เห็นควรเป็นชื่อถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้าไป 500 เมตร และจากนั้นใช้ชื่อถนนอินทามระ

กระทั่งเวลาต่อมา กทม.ได้ติดป้ายชื่อถนนว่า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย โดยไม่ได้ใช้ชื่อถนนว่า อินทามระ เป็นเหตุให้ทายาทของ พล.ต.ท.โต๊ะ อินทามระ ฟ้องคดี กทม. เพื่อต้องการให้เปลี่ยนชื่อถนนเป็นถนนอินทามระ  เพื่อระลึก ถึงคุณงามความดีของ พล.ต.ท. โต๊ะ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง