ปฏิรูปชงโอน5งานสตช. ตั้ง'นายพัน'ส่อลากยาว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 00:00:17 น.

รัฐสภา * นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกกรรมการปฏิรูปตำรวจ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติ ธรรม (ตำรวจ) ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติถ่ายโอนภารกิจของสำ นักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการอำนาจ หน้าที่และภารกิจตำรวจ ที่มีนาย มนุชญ์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน โดย การถ่ายโอนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1.ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ ด้านการจราจร ที่โอนให้กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลนครต่างๆ และเมืองพัทยา, ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและสรรพสามิต โอนให้กับกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต และด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้กับกระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านการป้องกันปราบปรามการกระ ทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

2.ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี คือ ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ขนส่ง และรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจทางหลวง และด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาญาทางน้ำ ของตำรวจน้ำ ให้กระทรวงคมนาคม 3.ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนอย่างมีขั้นตอน ได้แก่ ด้านการป้องกันปราบปรามการ กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โอนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการป้องกันปราบปรามการกระ ทำความผิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือตำรวจท่องเที่ยว โอนให้กระ ทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4.ภารกิจที่สมควรให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติร่วมกับตำรวจ คือ ด้านการป้องกันปราบปรามการ กระทำความผิดบนขบวนรถไฟ   หรือ ตำรวจรถไฟ และด้านการป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดทาง เทคโนโลยี โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ  บก.ปอท. และ 5.ภารกิจตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในราย ละเอียดของสำนักงานคณะกรรม การข้าราชการพลเรือน  (กพร.)

"ทุกภารกิจการถ่ายโอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำแผนเสนอคณะกรรมการปฏิรูปฯ ภายในวันที่ 1 ก.พ.2561 เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 3 เม.ย.61 ส่วนอำนาจหน้าที่ของ สตช.ก็จะปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนของการปราบปรามจับกุมคดีอาชญากรรมและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และหากหน่วยงานที่รับถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว ไม่ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่าด้วยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่" นายสมคิดระบุ

ทางด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย จินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 12/2560 ว่า เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบและการเลื่อนขั้น ส่วนการแต่งตั้งรอง ผบก.-สว.ยังไม่ได้พูดถึง ต้องหารืออีกครั้ง อาจจะทำทีเดียวคือรอปฏิรูปตำรวจก่อน.

ADVERTISEMENT