บันทึกสังคม: ดิจิทัล มีเดีย เซ็นเตอร์

ข่าวบันเทิง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด Digital Media Center : The Future of JC โดยมี รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสื่อมวลชน พร้อมร่วมให้สัม ภาษณ์ในรายการ JC Talk ซึ่งดำเนินการควบคุมการผลิตโดยนักศึกษา.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ