โรงตึ๊งกทม.ขยายเวลาแปะโป้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 00:00:49 น.

เสาชิงช้า * เมื่อวันอาทิตย์ พล.ต.ต. อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริ หารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพ มหานคร (กทม.) หรือโรงรับจำนำ กทม. แจ้งว่าตามประกาศคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม.ได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล กทม.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนที่ใช้บริการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ภายหลังเวลา 16.00 น. โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ของ กทม. เรื่องสถานธนานุบาล กทม. พ.ศ. 2534 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรม การบริหารกิจการ กทม. ครั้งที่ 14/ 2560 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.มีมติให้สถานธนานุบาล กทม.จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.สถานธนานุบาลมีนบุรี 2.สถาน ธนานุบาลเทเวศร์ 3.สถานธนานุบาล ประดิพัทธ์ และ 4.สถานธนานุ บาลวงเวียนเล็ก ขยายเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มเติมตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึง 30 ก.ย.61 ขณะเดียวกันยังคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำ 1 ฉบับ ไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท

สำหรับการขยายเวลาปฏิบัติโรงรับจำนำ กทม.เป็นไปเพื่อเพิ่มผู้ใช้บริการและตอบสนองกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ส่วนใหญ่เลิกงานในช่วงเย็น ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ ระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดปัญหาทรัพย์หลุดจำนำ ดังนั้น โรงรับจำนำ กทม.จึงขยายเวลาปฏิบัตินำร่อง  4 แห่ง ทั้งโรงรับจำนำ กทม.ขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ตั้งแต่ระยะเวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการกำหนดให้ขยายเวลาได้ หากได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยโรงรับจำนำมีแผนจะขยายเวลาปฏิบัติงานทั้ง 21 สาขา และเตรียมขยายเวลาเปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์

"ผู้มาใช้บริการตามโรงรับจำนำของ กทม.ตัวเลขค่อนข้างถดถอยแตก ต่างจากยุคก่อน อาจเป็นเพราะเศรษฐ กิจปัจจุบันทำให้ประชาชนไม่มีเงินมากพอซื้อขายทรัพย์สินที่มีมูลค่า" รายงานระบุ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง