ทุ่ม9พันล้านแก้ท่วมซ้ำเมืองคอน บิ๊กตู่โยนจว.ดูข้อเรียกร้องสมศักดิ์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 00:00:40 น.

ทำเนียบฯ * พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต ส.ส.จังหวัดสุโขทัย ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบ 5 พันล้านบาทเพื่อพัฒนาจังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.นี้ว่า การประชุม ครม.สัญจรจะมีการพูดคุยกับคนในพื้นที่  ทั้งจังหวัดและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญ หาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หอการ ค้า  สภาอุตสาหกรรม ท้องถิ่น โดยเหล่านี้จะเสนอโครงการมาที่รัฐบาล โครงการใดที่อยู่ในแผนงานประจำปี  ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ไม่ได้ของบประมาณมาที่ตน แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ กรอ.จังหวัดจะต้องพิจารณา

ส่วนที่นายสมศักดิ์อยากให้เดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น ถามว่าทำไมที่ผ่านมาถึงสร้างไม่ได้ ทุกคนทราบดีว่าติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่า อยากให้นักสิทธิมนุษยชนทราบว่า ถ้ายังต่อต้านกันเหมือนเดิมจะมีผลกระทบด้านน้ำท่วมฝนแล้งอีกมากเท่าใด ปีหนึ่งเสียหายกี่หมื่นล้าน แต่หากจะสร้างเขื่อนจริง จะต้องดูว่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าเท่าใด คุ้มค่าหรือไม่ และจะสามารถปลูกป่าชดเชยได้หรือไม่ จะจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ประชาชนได้อย่างไร อย่างไรก็ตามวันนี้ได้สั่งการไปแล้วในเรื่องของการดูแลประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม อะไรก็ได้ที่จะลดปริมาณน้ำจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลาง โดยข้างล่างจะต้องหาเส้นทางการระบายน้ำ และต้องพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในเส้นทาง

ด้านนายณัฐพร จาตุศรี พิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบดำเนินโครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรม ราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขอผ่อนผันยกเว้นมติ ครม.เพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร แปลงที่ 1 ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ เพื่อแก้ปัญหา อุทกภัยซ้ำซากเป็นประจำทุกปีใน พื้นที่เขตเทศบาลนครศรีธรรม ราชและบริเวณใกล้เคียง โดยมีแผนงานโครงการ 6 ปี (2561-2566) กรอบวงเงินงบประมาณ 9,580 ล้านบาท ให้มีการขุดคลองผันน้ำเพิ่ม 3 เส้นทาง และ ปรับปรุงคลองวังวัว และคลองหัวตรุด ทั้งนี้จะลดพื้นที่น้ำท่วม ได้ร้อยละ 90 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบลในเขตเทศบาลนครศรี ธรรมราช รวมถึงยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร.

ADVERTISEMENT