ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ราชบุรี คึกคักหลังกรมการค้าภายในจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขาย สร้างมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 00:00:56 น.

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมใน "ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี" หรือ ฟิชวิลเลจซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในโดยการจัดประกวดปลาสวยงามประเภทต่างๆ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาพันธุ์ปลาให้มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวปลาสวยงามที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัล

ตลาดกลางสินค้าในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรีหรือฟิชวิลเลจ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นศูนย์กลางการซื้อขายปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร หวังให้ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ที่มีอยู่รวม 80 แห่ง เป็นสถานที่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ขายมาพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยภาครัฐจะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลให้การค้าขายมีความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้ายที่สุด

ด้าน นายสหัส คำบู่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ เปิดเผยว่า สำหรับปลาที่ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้ คือ ปลาหมอสีครอสบรีด(Cross Breed) รวมไปถึงปลาหางนกยูง ปลากัดและปลาทอง เนื่องจากเป็นปลาที่มีการเพาะเลี้ยงง่าย สามารถปรับสายพันธุ์และเพิ่มมูลค่าได้ ส่วนปลาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือปลามังกร เนื่องจากประเทศไทยมีปลาให้เลือกหลายสายพันธุ์จึงเป็นที่สนใจของผู้เลี้ยงปลาทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยประเทศหลักในเอเชียที่นำเข้าปลาสวยงามจากประเทศไทย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีประเทศในแถบยุโรปที่นำเข้าปลาสวยงามจากประเทศไทย คือ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์อีกด้วย ทำให้มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี และหากรวมการซื้อขายภายในประเทศด้วยจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

"ขณะเดียวกันทางตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ ยังมีการจัดประกวดปลาสวยงามเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการประกวดทให้เกิดตามไปด้วยอย่างเห็นได้ชัด" นายสหัส กล่าว

ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งรวบรวมปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งราบรวมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากกว่า 20,000 บ่อ พร้อมมีปลาให้ เลือกหลากหลายชนิด ตลอดจนยังเป็นแหล่งรวมสัตว์เลี้ยงอื่นๆ นานาชนิด และอุปกรณ์การเลี้ยง อาหารแฟชั่นสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร และมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปถึง 5-10% ซึ่งมีสินค้าคุณภาพหลายระดับให้เลือกซื้อตามความสะดวก เกิดเป็นมูลค่าการซื้อขายต่อเนื่องในธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ในปีหน้า 2561 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี (พิชวิลเลจ) จะจัดงานประกวดปลาสวยงาม ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ "ประชารัฐรวมใจ เทิดทูน ภักดี" ในวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 โดยเป็นการประกวดปลา 6 ประเภทได้แก่ 1.ปลาหมอสีครอสบรีด 2.ปลาทอง 3.ปลาหางนกยูง 4.ปลาคราฟ 5.ปลากัดพื้นบ้าน 6.ปลากัดสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นยอดการซื้อขายปลาได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ "ตลาดกลางออนไลน์" http://centermarket.dit.go.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง