ผักปลอดภัยภูทับเบิก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 00:00:17 น.

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด อ.หล่มเก่า และสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด อำเภอหล่มสัก โดยมีสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง