คนไทยสวดมนต์ข้ามปีอุทิศถวาย ร.9

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 00:00:37 น.

ไทยโพสต์ * วธ.เผยผลโพลคนไทยตั้งใจสวดมนต์ข้ามปีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 ปชช.ขอของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล "บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า-เศรษฐกิจดี" ชี้อวยพรทางไลน์-เฟซบุ๊กยอดฮิต

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,920 คน หัวข้อสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม" พ.ศ.2561 พบว่า ในปีนี้ เด็ก เยาวชนและประชาชนตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปีวันที่ 31 ธ.ค. 2560-1 ม.ค.2561 ร้อยละ 49.48 และจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมากที่สุด ร้อยละ 80.87 รองลงมาที่บ้าน ร้อยละ 12.73 และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 6.40 อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

รมว.วธ.กล่าวต่อว่า ส่วนวัตถุประ สงค์ของการสวดมนต์ข้ามปี พบว่า ร้อยละ 86.85 ต้องการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รองลงมาร้อยละ 65.14 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว, ร้อยละ 39.50 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์, ร้อยละ 38.42 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้อง และร้อยละ 37.97 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ส่วนเหตุผลที่จะทำให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหันมาสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น ร้อยละ 75.29 ตอบว่าได้รับการชักชวนและเป็นแบบอย่างจากครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 70.17 รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี, ร้อยละ 53.02 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีในสื่อทุกช่องทางมากขึ้น, ร้อยละ 46.96 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และร้อยละ 30.52 ทำตามบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ หรือไอดอล เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง ผลสำรวจยังระบุจะอวยพรปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ หรือเพื่อนผ่านช่องทางไลน์ร้อยละ 63.90 รองลงมา ร้อยละ 58.27 การ์ดอวยพรและเฟซบุ๊ก ร้อยละ 55.44

นายวีระกล่าวต่อว่า จากการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ว่าต้องการของขวัญอะไรจากรัฐบาลเป็นของปีใหม่ 2561 พบว่า อันดับ 1 ต้องการให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดี, อันดับ 2 ต้องการมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ดีขึ้น, อันดับ 3 ต้องการความซื่อสัตย์ ความจริงใจ, อันดับ 4 ต้องการคำอวยพร คำสัญญาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม, อันดับ 5 ต้องการการดูแลบ้านเมืองให้ปลอดภัย สงบเรียบร้อย ส่วนของขวัญจาก วธ. คนส่วนใหญ่ ระบุว่า ต้องการของที่ระลึกเกี่ยวกับในหลวง ร.9 เช่น ปฏิทิน ส.ค.ส. โปสต์การ์ด หรือหนังสือพระราชกรณียกิจของ ร.9 ถัดมาการอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้เด็กและเยาวชนมากขึ้น ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

นอกจากนี้ พบว่า คนส่วนใหญ่ตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรัฐบาลและ วธ.มอบของขวัญปีใหม่ ดังนี้ ร้อยละ 76.11 ร่วมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริม สิริมงคลทั่วไทยฯ รองลงมา ร้อยละ 42.55 ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล, ร้อยละ 41.50 จะอวยพรปีใหม่ผ่าน ส.ค.ส.ออนไลน์ ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน และร้อยละ 39.77 ร่วมรณรงค์ใช้สินค้าไทยส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะที่ร้อยละ 36.81 ชมการแสดงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง