กปน. รับมอบใบรับรองระบบคุณภาพ HACCP ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 00:00:57 น.

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.)รับมอบใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร(HACCP)ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน จาก พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.)โดยโรงงานผลิตน้ำสามเสนได้นำระบบคุณภาพ HACCP มาใช้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้มี่คุณภาพได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย และเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2551 และมีการรักษามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองเป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง