บรรยายพิเศษ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 00:00:29 น.

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เป็นประธานในงานจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา โดยมีศิลปินร่วมสมัยชาวเดนมาร์ก "ไมเคิล เอ็มกรีน" คุณคณชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA คุณจรินทร์ทิพย์   ชูหมื่นไวย AVP Art & Culture, One Bangkok, Frasers Property Holdings (Thailand) และอาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กฤติยา กวีวงศ์ ผู้อำนวยการหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน คุณฉมาพรรณ รังคะรัตน ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผศ.วุฒิกร คงคา รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมภายในงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง