เอสจีเอสสวัสดีปีใหม่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 00:00:56 น.

จิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบและการรับรองระบบ เข้ามอบกระเช้าผลไม้แก่ วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง