คอลัมน์: ข่าวสั้น: จับตาขึ้นราคาบุหรี่รับภาษีเพิ่ม 2%

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 00:00:57 น.

ไทยโพสต์ * นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึงการจัดเก็บภาษีกองทุนผู้ สูงอายุจากสินค้าสุราและยาสูบในอัตรา 2% ของภาษีสรรพ สามิต จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ม.ค.นี้ว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเริ่มตื่นตัวและเฝ้าระวัง เพราะมีความกังวลราคาเหล้าบุหรี่จะปรับขึ้นเหมือนเมื่อเดือน ก.ย.60 เช่นเดียวกับสมาคมฯ ที่ได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการภาษีต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้ายาสูบมาอย่างต่อเนื่อง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง