คอลัมน์: ข่าวสั้น: ส่ง กกล.รส.ลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหาชาวบ้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 มกราคม 2561 00:00:55 น.

กรุงเทพฯ * พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า  พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ในทุกพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานและลงพื้นที่ของ "ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยแบบบูรณาการ" ซึ่งเป็นทีมงานของรัฐบาล โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อเข้าพบปะประชาชนในทุกพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง