ตรวจความพร้อม'โอเน็ตป.6'เน้นคิด-วิเคราะห์มากขึ้น

ข่าวทั่วไป 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * ตรวจสนามสอบโอเน็ต ป.6 "หมออุดม" ย้ำข้อสอบต้องเน้นการคิดวิเคราะห์มาก และพัฒนาไปสู่การวัดสมรรถนะและทักษะของเด็ก ด้าน "สัมพันธ์" เผย สทศ.พัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดงบกว่า 30 ล้านบาท

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 ว่า ขณะนี้เรียกได้ว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถือว่ามีการพัฒนาการจัดกระบวนการสอบต่างๆ ไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกข้อสอบที่เน้นเรื่องการคิด วิเคราะห์มากขึ้น โดยในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีนี้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก็เป็นผู้รับผิดชอบออกข้อสอบโอเน็ต ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็จะพยายามเพิ่มการประเมินผลในลักษณะที่เน้นการคิด วิเคราะห์ให้มากขึ้น และตนเองก็ได้ให้นโยบายกับ สทศ.ว่า แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการสอบโอเน็ตคือการวัดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการวัดสมรรถนะและทักษะของเด็กด้วย โดย สทศ.ก็รับที่จะพัฒนารูปแบบการประเมิน

"อย่างไรก็ตาม เราเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องแม่นยำมาโดยตลอด ซึ่งผมคิดว่า สทศ.ทำได้ดีมาก และระบบการรักษาความปลอดภัยของ สทศ.ก็ถือว่ารัดกุมมาก เช่น 1 ห้องสอบ จะมีข้อสอบ 6 ชุด ซึ่งเด็กจะได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นเด็กที่นั่งใกล้กันจะไม่มีทางได้ข้อสอบชุดเดียวกันเลย" รมช.ศธ.กล่าว

ด้านนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 โดยสอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561 ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ สอบ 4 วิชาเช่นกัน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 697,236 คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งประกาศผลทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้ การสอบโอเน็ตของนักเรียน ป.6 วิชาภาษาไทย มีทั้งข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ สทศ.ได้เพิ่มศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยจากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ และยังพัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100 ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกว่า 30 ล้านบาท และผลสอบที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม สทศ.มั่นใจในระบบการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยมาก เพราะมีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของการตรวจให้มีมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตรอบรมและการรับรองครูประจำการให้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐาน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ