เดินหน้าสร้างบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าวอีก 1 ชุมชน ขณะที่ กทม.จี้เอกชนตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนอีก 5,000 ต้น

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:39 น.

พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง เฟสแรกจำนวน 34 หลัง ที่ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ริมคลองลาดพร้าว (คลองถนน) เขตดอนเมือง โดยมี พลโทชนาธิป บุนนาค ผู้แทน คสช. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), นางวาสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กทม. ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง ชาวชุมชนร่วมมิตรฯ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอองเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน เข้าร่วมงาน

พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำคลอง จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดทำโครงการรองรับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนริมคลองและให้ประชาชนเข่าที่ดินกรมธนารักษืเพื่อสร้างบ้านอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างบ้านเสร็จไปแล้วรวม 1,056 ครัวเรือน ใน 18 ชุมชน อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 18 ชุมชน จำนวน 1,297 ครัวเรือน และพื้นที่พร้อมเริ่มก่อสร้างอีกประมาณ 100 ครัวเรือน ซึ่งชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาที่มีพิธียกเสาเอกในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์เพื่อสร้างบ้านใหม่ สามารถเช่าที่ดินได้ระยะยาวในราคาถูก (ประมาณ 1.50-2 บาท/เดือน/ตารางวา) จากช่วงแรก 30 ปี สามารถขยายได้เป็นระยะๆ ละ 30 ปี ส่วนราคาค่าก่อสร้างบ้านหลังละประมาณ 400,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 2,000 บาทเศษก็ถือว่าเป็นภาระที่ไม่สูงมากนัก

นายเสถียร เกิดสมบูรณ์ ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด กล่าวว่า ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ตั้งอยู่ใกล้ตลาดยิ่งเจริญ เขตดอนเมือง ชาวบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ์ดูแล) ก่อนปี 2510 และขยายบ้านเรือนจนหนาแน่น ปัจจุบันบ้านเรือนทั้งหมด 351 หลัง (370 ครัวเรือน) เข้าร่วมดครงการจำนวน 171 ราย โดยชุมชนเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์พื้นที่ 9 ไร่เศษ เพื่อก่อสร้างบ้านเฟสแรกจำนวน 39 หลัง เป็นบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4.5x5.5 ม. หลังจากนั้นจึงจะเริ่มสร้างในเฟสต่อไป ใช้ระยะเวลาก่อสร้างในแต่ละเฟสประมาณ 6-8 เดือน

ทั้งนี้ พอช.ได้อนุมัติงบสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้าน 39 หลัง จำนวน 10.8 ล้านบาทเศษ และสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆ เช่น 1.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 72,000 บาท 2.งบสาธารณูปโภคส่วนกลางครัวเรือนละ 50,000 บาท 3.งบอุดหนุนการก่อสร้างบ้านครัวเรือนละ 25,000 บาท มีแบบบ้านทั้งหมด 5 แบบ รวมทั้งหมด 171 หลัง ในจำนวนนี้จะมีการสร้างบ้านพักกลางสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีรายได้จำนวน 1 หลังเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัย และในระหว่างการก่อสร้างบ้านจะมีบ้านพักชั่วคราวในชุมชนจำนวน 40 หลังเพื่อรองรับชาวบ้านส่วนที่เหลือจะต้องเช่าที่พักชั่วคราวอยู่นอกชุมชน โดย พอช.สนับสนุนค่าเช่า (รวมอยู่ในงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ) ครัวเรือนละ 3,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื้อระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประมูลงานได้ แต่การตกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างแนวเขื่อนมีความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาบ้านเรือนที่รุกล้ำแนวคลองยังไม่ยอมรื้อย้าย ซึ่งจากแผนงานบริษัทฯ กำหนดตอกเสาเข็มให้ได้จำนวน 60,000 ต้น ภายในสิ้นปี 2560 และก่อสร้างเขื่อนฯ เสร็จภายในช่วงกลางปี 2562 นั้น

แต่ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถตอกเสาเข็มได้เพียง 18,123 ต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.21 ของเนื้องาน รวมระยะความยาวที่ตอกเสาเข็มได้ 13.83 กิโลเมตร ดังนั้นสำนักการระบายน้ำ กทม.จะเร่งรัดให้บริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มให้ได้อีก 5,000 ต้น ภายในเดือนเมษายนตี้ ส่วนประชาชนที่ยังไม่เข้าร่วมและต่อต้านโครงการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้การเจรจาเป็นหลัก และจะเร่งรัดการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษบรรดาแกนนำเจ้าของบ้านเช่า หอพัก และผู้มีประโยชน์ ในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กรมธนารักษ์) ไปแล้วจำนวน 57 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง