ห้องเรียนเคมีดาวร่วมสนับสนุน "เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018

ข่าวบันเทิง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วย ณัฏฐ์ทิตา สิริธนาเมธีกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาปลาย โครงงาน 'Synthesis Purification of ESTER by Microscale' และสุดา ธนพิบูลกุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงงาน 'การกลั่น' เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 หรือ PACCON 2018 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว (DOW-CST Award 2017) ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

การแระชุมวิชาการ PACCON 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด "เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry Toward a Sustainable Future)" ภายในงานได้รับเกียรติจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีมาเป็นวิทยากรรับเชิญ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์เคมีแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมกว่า 55 ท่าน เพื่อให้นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านเคมีของไทยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้บนเวทีระดับนานาชาติแห่งนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ