ชี้มูล'พ่อเลี้ยงอี๊ด-บิ๊กกคช.'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:27 น.

ไทยโพสต์ * ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิด 1.นายสุกรี คุ้มพันธุ์ ครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 2.นาย ประเสริฐ สุทธะสุริยะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กคช. และ 3.นายฐิตานนท์ พิบูลนครินทร์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ กคช.กรณีขายที่ดินแปลงว่างบริเวณโรงสูบน้ำบาดาลเก่า โครงการประชานิเวศน์ 3 ในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน โดยมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และความผิดทางอาญา

วันเดียวกัน ป.ป.ช.ยังได้ชี้มูลความ ผิดกรณีกล่าวหานายอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ หรือพ่อเลี้ยงอี๊ด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ กรณีสั่งการให้วิศวกรซึ่งไม่มีอำนาจทำการออกแบบ ออกแบบก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนัก งาน อบจ.เชียงใหม่โดยมิชอบ โดย  ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดฐานละเลย ไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบ และมีความผิดทางอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และ 157.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง