วสท. จัดงานการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานระบบรางประเทศไทย สู่มาตรฐานภูมิภาคอาเซียน

ข่าวบันเทิง 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนา "เทคโนโลยีล่าสุดของระบบราง และ การพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีระบบราง" โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เจา พอมโบ ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมระบบรางระดับโลกจากมหาวิทยาลัยแฮเรียต สหราชอาณาจักร และ ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นวิทยากร โดยได้รับความสนใจจากผู้นำและบุคลากรในอุตสาหกรรมระบบรางอย่างคับคั่ง ณ อาคาร วสท.
วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายในการพัฒนา ASEAN RailStandard ในการทำมาตรฐานของระบบรางในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยเครือข่ายทางราง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่งร่วมกันได้ต่อไปในอนาคตดังวิสัยทัศน์ของอาเซียนคือ "One Community Many Opportunities"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ