คอลัมน์: ข่าวสั้น: สนช.จ่อผ่านงบกลางปี 1.5 แสนล้าน 3 วาระรวด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 21 มีนาคม 2561 00:00:38 น.

รัฐสภา * นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงว่าในการประชุมสมาชิก สนช.วันที่ 22 มี.ค.นี้จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจำนวน 150,000,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 100,358,077,000 บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 49,641,923,000 บาท เพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งหมด 18 มาตรา โดยจะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวดเพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วน เพื่อรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง