คอลัมน์: สรรสาระ: อี-แบงกิ้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 00:00:21 น.

เป็นระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้ลูกค้าของสถาบันการเงินกระทำธุรกรรมทางการเงินหลายรูปแบบผ่านเว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ ระบบการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มัก เชื่อมต่อกับหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบธนาคารแกน ซึ่งสถา บันการเงินบริหารจัดการอยู่ และแตกต่างจากการธนาคารสาขา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง