สสว.-สถาบันอาหาร-คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ ทำ MOU พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 11 เมษายน 2561 00:00:39 น.

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึดข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านมาตรฐานกิจการฮาลาล ด้านการวิจัยและพัฒนา อันจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มประเทศมุสลิม และมิใช่มุสลิมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารของทุกฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง