คอลัมน์: ไทยโพสต์: แก้ให้ถูกจุดลดตาย-เจ็บเทศกาล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 เมษายน 2561 00:00:54 น.

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รายงานสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 15 เมษายน 2561 โดยระบุดังต่อไปนี้คือ ในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการ กระทำความผิด 52,698 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,999 ราย จำเป็นต้องยึดไว้ 2,069 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 41,443 คน

สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการ กระทำความผิด 38,956 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 3,544 ราย ยึดรถยนต์ 814 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 24,936 คน โดยตลอด 5 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ไว้แล้ว  10,099 คัน โดยมีรถจักรยานยนต์ 7,372 คัน และรถยนต์ 2,727 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 113,450 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 69,898 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 603 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 57 คน ผู้บาดเจ็บ 626 คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 43.62 ขับรถเร็วร้อยละ 25.70 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.58 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 65.17 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 43.62 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 32.84 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 30.68 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.11

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,030 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,491 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 858,520 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 181,692 คน มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 50,603 คน ไม่มีใบขับขี่ 48,061 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 34 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 9 คน  จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 39 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (11-14 เม.ย.61) เกิดอุบัติเหตุ 2,449 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 248 คน ผู้บาดเจ็บ 2,557 คน

มีนัยสำคัญที่สะท้อนออกมาจากตัวเลข ทั้งตัวเลขจาก คสช.ในมาตรการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน โดยยึดรถที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนนของสำนักงาน ปภ. โดยรายงานทั้งตัวเลขผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนสาเหตุของปัญหา คือ ดื่มแล้วขับ รวมทั้งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรจำนวนมหาศาลทั่วประเทศในการดูแลแต่ละพื้นที่ แต่ละจุด เพื่อให้ครอบคลุม ป้องปราม ลดความสูญเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งงบประมาณจำนวนมหาศาล บุคลากร ของภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สาธารณ สุข ทรัพยากรทุกภาคส่วนที่ต้องนำไปดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วง 7 วันอันตราย ของเทศกาลสงกรานต์ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

หากประเมินจำนวนตัวเลขย้อนหลังของงบประมาณสิบปีของเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลต่างๆ ในประเทศ จำนวนงบประมาณที่ต้องนำไปใช้คงแตะไปหลักพันล้าน ไม่นับความสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลหากนับรวมกันเป็นสิบปี จน ณ วันนี้ แทบจะเรียกว่าเป็นเอกลักษณะของเทศกาลในสังคมไทย ที่จะต้องมานับสถิติจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกัน กลายเป็นเหตุการณ์ปกติของสังคมไปแล้ว

ขณะที่รัฐบาลเองนอกจากจะยินดีกับตัวเลขจำนวนเงิน ที่สะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นจากนักท่อง เที่ยวต่างชาติ หรือการจับจ่ายสร้างรายได้คนไทยด้วยกันเอง แต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่า คือ ตัวเลขงบประมาณการสูญเสีย ที่มลายหายไปในช่วงเทศกาลนี้ เหนือกว่านั้นคือชีวิตที่ต้องสังเวยในแต่ละปีกว่าร้อยๆ ศพต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี คงต้องถึงเวลาอย่างจริงจังที่รัฐบาลจะต้องมีวาระแห่งชาติ มาตรการ นโยบาย หรือการถอดบทเรียน เพื่อแกัไขปัญหาให้ตรงจุดของอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและงบประมาณตลอดจนทรัพยากรบุคคล อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมเสียที?.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง