คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: เชิญส่งงานวิจัย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 00:00:11 น.

มิวเซียมสยามเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Museum Forum 2018) ภายใต้แนวคิด "สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน (Museum Media : Connecting Museums, Converging People)" โดยเปิดรับบทคัดย่อในหลากหลายประเด็นการศึกษา ประกอบด้วย 1) สื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) สื่อพิพิธภัณฑ์และการคิดเชิงวิพากษ์ 3) สื่อพิพิธภัณฑ์กับการพัฒนาผู้เข้าชม 4) สื่อพิพิธภัณฑ์กับการสร้างพื้นที่และการพัฒนาสังคม 5) สื่อพิพิธภัณฑ์กับการจัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรม 6) เกมเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมอื่นๆ 7) ศิลปะสื่อผสมในนิทรรศการและกิจกรรม และ 8) ข้อท้าทายทางจริยธรรมและประเด็นอ่อนไหวในการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่ museumforum2018@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศผลการตอบรับบทคัดย่อ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2225-2777 ต่อ 101 หรือเข้าไปที่ www.museumsiam.org

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง