คอลัมน์: ข่าวสั้น: เร่งแก้ไขปัญหาลำน้ำเสียลำตะคอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 00:00:29 น.

นครราชสีมา * นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาลำน้ำลำตะคอง โดยให้มีการออกสำรวจว่า ปัญหาเฉพาะหน้าของลำน้ำลำตะคองจะต้องมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำตลอดสายกันอย่างไร โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะแรก 9 กิโลเมตร ช่วงไหลผ่านในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกลำน้ำลำตะคอง และการปล่อยน้ำเสียลงในลำน้ำ ตนได้ให้คณะกรรมการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ประกอบการ หน่วยงาน ชาวบ้าน หรือสถานที่ใดบ้างที่มีการปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำโดยไม่มีการบำบัด และสร้างสิ่งกีดขวางรุกล้ำลำน้ำจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะปัญหาลำตะคองเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และไม่สามารถจะพัฒนาลำตะคองได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเกิดจากปัญหาการบุกรุกลำน้ำ ฉะนั้นจังหวัดคงจะต้องเร่งดำเนินการใน ส่วนนี้เพื่อที่ประชาชนจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีสุขลักษณะอย่างยั่งยืนต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง