โครงการ Thailand Jazz Competition 2018

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 00:00:50 น.

อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานดำเนินงาน โครงการ Thailand Jazz Competition 2018  มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาทแก่ วงแรงแขน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภท Jazz Ensemble Competition โครงการไทยแลนด์แจ๊สคอมเพททิชั่น 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง