ทส.พร้อมภาคีผนึกพลังร่วมจัดงาน"วันคุ้มครองโลก"2561 ภายใต้แนวคิด"คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน"

ข่าวบันเทิง 27 เมษายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมภาคีทุกภาคส่วน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารบก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) เพื่อแสดงบทบาทการดำเนินงานและส่งสารขอความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

สืบเนื่องในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งเปี 2561 เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ละขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน" ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการกลางแจ้ง "วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน" โดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยลูกบอลยักษ์ One Tonne of Co2 ขนาด 10.07 เมตร และ 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน / สาระความรู้ "การนุ่งห่มตามวิถีไทย ร่วมใจรักษ์โลก" โดย กลุ่มคนรักษ์ผ้าไทไทยละครเวที "คุณพี่น้ำดื่ม แม่ Cap Seal...รักนี้เพื่อโลก" โดย กรมควบคุมมลพิษ การแสดงลำตัดในบริบทรักษ์โลก โดย ก๊วนลำตัด หัดกับแม่ศรีนวลคณะพ่อหวังเต๊ะ-แม่ศรีนวล /การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก โดย น้องณัชชา-ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ เจ้าของวลีฮิต "ดูปากณัชชานะคะ" / มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด "แผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" ประเภทนิสิต นักศึกษา /รณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยผู้บริหาร ทส.ผู้แทนหน่วยงานร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 และจิตอาสา

น้องณัชชา-ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ ในฐานะผู้แทนเยาวชนคุ้มครองโลกกล่าวว่า โลกของเราในปัจจุบันเต็มไปด้วยขยะพลาสติก เพราะว่าคนใช้พลาสติกเยอะและชอบเอาไปทิ้งอย่างไม่เลือกที่ จนกลายเป็นขยะตามสถานที่ต่างๆ ทั้งบนบก ในดิน ในน้ำ และในทะเล ซึ่งกว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปี และไม่เพียงแต่จะเป็นตัวการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังทำร้ายสัตว์จนเสียชีวิตมาแล้วอย่างมากมาย

"ดังนั้นในโอกาสวันคุ้มครองโลก ณัชชาจึงอยากขอให้ทุกคนมลพิษและหยุดทำร้ายโลกด้วยขยะพลาสติก โดยคิดก่อนทำ คือ ขอให้ทุกคนช่วยกันคิดก่อนจะทิ้งขยะ เพราะพลาสติกทุกชิ้นที่เราทิ้งลงไป สามารถก่อให้เกิดมลพิษได้ตลอดเวลา และที่สำคัญ คือ คิดก่อนใช้ ด้วยการรู้จักปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เพื่อนำไปสู่การลดละ เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะและลดปัญหามลพิษให้เหลือน้อยที่สุด" น้องณัชชา กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ