คอลัมน์: สรรสาระ: หินภูเขาไฟ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 00:00:34 น.

หินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของหินหลอมเหลวที่ไหลขึ้นมาบนผิวโลก ที่เราเรียกกันว่า ลาวา  ที่ไหลขึ้นมาสู่บนผิวโลกหรือใกล้ผิวโลกจากการระเบิดของภูเขาไฟ จึงทำให้ลักษณะการเกิดหินอัคนีภูเขาไฟมีลักษณะที่มีเนื้อหินที่ละเอียด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง