แบบว่าไทยแลนด์4.0

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 00:00:49 น.

"สิ่งที่อยากเห็นในประเทศไทยยุค 4.0 คือ การที่ทุกคนใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมน้อยลง เพราะเป็นสสารที่ย่อยสลายได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากพลาสติกจะใช้เวลา ย่อยสลายไม่ต่ำกว่า 100 ปี ส่วนโฟมนั้นอยู่ที่ราว 1,000 ปี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการของโลกร้อนและทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสุดท้ายแล้วมักจะกระทบต่อมนุษย์ ส่วนเรื่องต่อมาก็คงอยากเห็นการแก้ไขปัญหารถติด ดังนั้นก็อยากเห็นภาพของการที่ทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปใช้บริการรถสาธารณะ เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้าเส้นทางที่ไกลมากขึ้นแล้ว ที่สำคัญตัวเราเองก็ต้องไม่มองโลกในแง่ร้าย เพราะทุกประเทศต้องมีข้อดีและข้อเสียในตัวเองที่แตกต่างกัน"

ศิรประภา จีระพันธุ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครื่องสำอาง "The Face Shop"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง