เสียงแตก!หมอชนบทจี้เลิกระเบียบคลัง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 00:00:48 น.

ไทยโพสต์ * จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะชมรมแพทย์ชนบท ออกมาคัดค้าน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานที่มีความจำเป็น เพราะ รพ.มีภาระงานเยอะ ขณะเดียวกันหากต้องให้ขออนุญาตทางกระทรวงการคลังในการจ้างงานทุกครั้ง อาจไม่ทัน แม้จะบอกว่าระเบียบดังกล่าวไม่กระทบต่อการจ้างงานบุคลากรสาธารณสุข เพราะมีข้อตกลงด้วยการจัดทำระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด พ.ศ.2561 แต่ดูเหมือนว่าเรื่องยังไม่จบ เพราะระเบียบนี้ไม่ได้ใช้บังคับแค่ สธ.เท่านั้น

นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ถึงแม้จะบอกว่าระเบียบนี้ไม่กระทบการจ้างงานพนักงานกระทรวงและลูกจ้างของหน่วยบริการ สธ. ซึ่งหากมาพิจารณาในส่วนของ สธ.ที่ระบุว่ามีระเบียบเงินบำรุง ทำให้ไม่ต้องอยู่ในข่ายของระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ปัญหาคือ ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ.2561 ในข้อที่ 10 ระบุว่า การกำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงาน สธ. จากเงินบำรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน จึงไม่แน่ใจว่าต่างอย่างไรกับระเบียบกระทรวงการคลัง ต้องขอบพระคุณ รมว.สธ.และปลัด สธ. ที่มีความพยายามในการช่วยบุคลากร สธ. แต่ส่วนตัวก็กังวลว่าจะทำอย่างไรในการว่าจ้างบุคลากรมาทำงาน เช่น กรณีคนขับรถพยาบาล หากป่วยหรือไม่เพียงพอแล้วมีเคสฉุกเฉินขึ้นมา ที่ผ่านมาก็ต้องจ้างคนขับแบบรายวันมาทำงานก่อนได้ แต่หากตามระเบียบเงินบำรุง ต้องทำหนังสือขออนุญาตไปยังกระทรวงการคลังก่อนหรือไม่ ซึ่งหากใช่ ก็อาจส่งผู้ป่วยไม่ทัน

ด้านชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่าย ระบุว่า แม้กระทรวงการคลังและ สธ.ได้มีการประชุมและออกมาชี้แจงว่า เรื่องนี้ทางผู้เกี่ยวข้องเข้าใจผิด และ สธ.ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ชมรมฯ เห็นว่า การชี้แจงดังกล่าวยิ่งตอกย้ำว่า กระทรวงการคลังไม่ถอย เพียงแต่พยายามอธิบายอย่างเอาสีข้างเข้าถู และซื้อเวลาจากความร้อนระอุที่เกิดขึ้นในขณะนี้

"ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังอ้างว่าไม่กระทบนั้น จึงไม่จริง เพราะสุดท้ายการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณก็ต้องไปจบที่กระทรวงการคลังตามประกาศที่ได้ระบุไว้อยู่ดี"

ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้ 1.ขอให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประ มาณ ซึ่งลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยขอให้ รมว.คลังยกเลิกคำสั่ง ไม่ใช่ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมาแก้ไข อธิบดีจะใหญ่กว่าการลงนามของรัฐมนตรีช่วยไม่ได้ 2.ขอให้ รมว.สธ.แก้ไขระเบียบเงินบำรุงปี 2561 ให้กระจายอำนาจให้สถานบริการของ สธ.มีอิสระในการบริหารเงินบำรุงให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น และ 3.การออกระ เบียบใหม่หรือแก้ไขระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ ต้องมีผู้แทนของสถานบริการในพื้นที่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเข้าร่วมทุกครั้ง

ขณะที่ นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า กรณีที่ทางชมรมแพทย์ชนบทจะมีการเคลื่อนไหวในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ถือเป็นสิทธิของแต่ละกลุ่ม แต่ทางกลุ่ม สพศท.คงไม่ได้ไปด้วย เนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าระเบียบเรื่องการจ้างลูกจ้างที่ออกมาใหม่นั้นไม่เกี่ยวกับ สธ.

อย่างไรก็ตาม การจ้างลูกจ้างของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ถือว่าจำเป็นมาก เพราะร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นพนักงานลูกจ้าง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เห็นสภาพปัญหาของโรงพยาบาลว่ามีภาระงานมาก จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น แต่ก็ต้องให้บริการผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่ สพศท.จะเดินหน้าคือ การกระตุ้นให้ ก.พ.จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานที่เกิดขึ้น โดยจะใช้วิธีการหารือกันผ่านทางช่องทางต่างๆ มากกว่า

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ม.มหิดล ได้ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว ระเบียบดังกล่าวจะมีผลกระทบหรือไม่ คงต้องมาศึกษาระเบียบให้แน่ชัดก่อนว่าส่วนราชการนั้นจะครอบคลุมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือไม่ หากครอบคลุม ก็อาจมีผล กระทบ

เช่นเดียวกับ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา
ธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า ม.มหิดลออกจากระบบแล้วทั้งหมด ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะกระทบ

ที่โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายแพทย์แหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ รวมตัวกันแต่งชุดดำ ถือป้ายข้อความ "โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ขอไว้อาลัยกระทรวงการคลังที่ออกระเบียบห้าม รพ.จ้างลูกจ้าง ห้ามขึ้นค่าจ้างลูกจ้าง" นำไปติดไว้หน้ารั้วโรงพยาบาล เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการเล็งออกกฎระเบียบกระทรวงการคลังที่จะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างสังกัด สธ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง