ปิดหลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่น 4

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:54 น.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ภายใต้หัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙” ในวันปิดหลักสูตรอบรมการลงทุน อัลต้า เวลท์ กรุ๊ป (Ultra Wealth Group) รุ่น 4 จัดโดย ชัชวาล เจียรวนนท์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ โดยมี ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ สุพร วัธนเวคิน ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ กุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา และจิรวุฒิ คุวานันท์ ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแฮท เอราวัณ