คอลัมน์: ข่าวสั้น: เร่งสาวเครือข่ายทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:38 น.

กรุงเทพฯ * พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการลักลอบนำเข้าเศษซากขยะอิเล็ก ทรอนิกส์จำนวนมากนับหลายแสนตันเข้ามาในประเทศไทย และอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้า ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือลักลอบนำเข้าหรือไม่ เพราะเท่าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ พบ หลายโรงงานมีการแจ้งสำแดงนำเข้าสินค้าอันเป็นเท็จ และจงใจหลีกเลี่ยงภาษีอากรเข้ารัฐ จึงอยู่ระหว่างการขยายผลว่ายังมีกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกหรือไม่ ขณะเดียวกันก็พบว่า ลักษณะและปริมาณขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและในบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ล้วนแต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยพบความเชื่อมโยงของการสั่งซื้อขยะระหว่างบริษัททั้งหมด เพื่อนำไปเผาหลอมทำลายรีไซเคิล และบางส่วนเชื่อว่ามีการนำไปฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี มั่นใจได้ว่ากลุ่มทุนเหล่านี้ น่าจะเป็นกลุ่มทุนต่างชาติกลุ่มเดียวกันที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะนี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง