คลังเบรก'หมอชนบท'แต่งดำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:47 น.

พระรามที่ 6 * คลังแจงยิบระเบียบการจ้างพนักงานไม่เกี่ยว สธ. เบรกหมอชนบทแต่งดำก่อหวอด ยันไม่มีแนวคิดลดอัตราการจ้าง ด้าน ก.พ.แจงรวบรวมข้อมูลประโยชน์บริหารอัตรากำลังพลตามแนววิธีจ้างงานใหม่รัฐ

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง (กค.) ขอให้ชมรมแพทย์ชนบทยุติการนัดรวมตัวแต่งดำมาประท้วงที่กระทรวงวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยยืนยันว่าระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 2561 ไม่ได้ใช้กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนื่องจากเดิมได้มีการทำข้อตกลงเรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณกับกระทรวงการคลังแล้ว รวมถึง สธ.มีระเบียบเฉพาะของตัวเองซึ่งก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของหน่วยงานไป

อธิบดีกรมบัญชีกลางยังระบุอีกว่า ข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข พ.ศ.2561 ที่ระบุว่าการกำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานสาธารณสุขจากเงินบำรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน ทำให้ยังเข้าข่ายระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวอยู่ดีนั้น ถือเป็นเรื่องภายในของ สธ.ที่จะต้องไปคุยกันเอง เพราะการแก้ไขระเบียบดังกล่าวถือเป็นเรื่องภายในไม่เกี่ยวกับ กค.แต่อย่างใด

เธอระบุด้วยว่า ส่วนกรณีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างนั้น ตามระเบียบใหม่หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม หลักการและเหตุผลมาให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งหากหน่วยงานต้นสังกัดเห็นสมควร กรมบัญชีกลางก็จะอนุมัติขึ้นเงินเดือนได้ ดังนั้นการตัดสินใจขึ้นหรือไม่ขึ้นเงินเดือนจึงไม่ใช่หน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ในอนาคตหลังจากที่ลูกจ้างที่ใช้เงินนอกระบบเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลหมดแล้ว อาจจะต้องมีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมมากขึ้น

"กรณีนี้เกิดความไม่เข้าใจระเบียบใหม่ ไม่เข้าใจกระทรวงการคลัง กลัวว่าเมื่อมีการขอจ้างลูกจ้างนอกงบประมาณและขอขึ้นเงินเดือนจะไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งทุกอย่างคงเป็นไปตามระเบียบใหม่ ถ้ามีเหตุผลและความจำเป็นตามที่หน่วยงานต้นทางเสนอมา เราก็อนุมัติให้ได้อยู่แล้ว ระเบียบที่ออกมาในครั้งนี้ก็เพื่อรวบรวมข้อมูลอัตรากำลังพลที่ถูกจ้างโดยเงินนอกงบประมาณ และขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดลดอัตราการจ้างลงเพราะยังไม่อยากให้มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานขออะไรมาเราก็พร้อมจะพิจารณาไปตามนั้น เพียงแต่ตอนนี้ต้องการเอาข้อมูลเข้ามาก่อน" น.ส.สุทธิรัตน์กล่าว

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวยืนยันว่า ระเบียบที่ออกมาใหม่นี้ใช้โดยทั่วไปกับส่วนราชการเท่านั้น ซึ่งเป็นคำนิยามที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ดังนั้นหน่วยงานใดที่ไม่ใช่ส่วนราชการจึงไม่เข้าข่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงไม่อยากให้ทุกฝ่ายต้องตกใจ โดยหน่วยงานใดที่เคยมีการจ้างแรงงานอย่างไรก็ให้ทำเหมือนเดิมได้ ซึ่งหน่วยงานใดที่เคยทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังแล้วก็ให้ดำเนินการตามเดิม  ส่วนหน่วยงานใดที่ยังไม่เคยทำข้อตกลง เมื่อครบรอบระยะเวลาการจ้างงานก็ให้ส่งเรื่องมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือน ก.ค.ของทุกปี โดยให้ทำเรื่องมาก่อนหมดสัญญาเพื่อการดำเนินงานต่อเนื่อง เพราะหากรอหมดสัญญาเดิมและทำเรื่องจะพิจารณาไม่ทันจะทำให้การว่าจ้างมีปัญหาได้

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวว่าเพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลกำลังพลที่มีการจ้างงานโดยเงินนอกงบประมาณ สำหรับใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการกำลังพลของภาครัฐ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการจ้างงานแบบใหม่ของรัฐบาล ที่จะเน้นการจ้างงานที่สั้นลง และให้เหมาะกับประเภทของงาน ตำแหน่ง และหน่วยงาน

โดยปัจจุบันมีกำลังพลภาครัฐทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านคน ในส่วนนี้รวมถึงข้าราชการครู ข้าราชการท้องถิ่น และตำรวจ เป็นต้น ขณะที่มีข้าราชการพลเรือนประมาณ 4 แสนคน จึงจำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่มีจำกัด.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง