มหัศจรรย์งานวิจัยไทย แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอล และต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 00:00:49 น.

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 "CHEW D" (ชิว ดี) แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง Super Healthy powder ผลงานของกลุ่มนักวิจัยไทย นางสาวประภัสสร รักถาวร, ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นางสาวลลิตา คชารัตน์ และนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

จุดเริ่มต้นของการคิดค้นทดลองงานวิจัยนี้ นางสาวประภัสสร รักถาวร ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นต้นเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในโลก โดยมีตัวปัญหาสำคัญคือ "คอเลสเตอรอล" ซึ่งเป็นตัวการร้าย ที่เสี่ยงต่อโรคภัยที่สำคัญหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดตีบที่หัวใจ เบาหวาน และโรคมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดสำคัญคือ การนำเสนอทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันได้ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารเสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมจากจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจึงเกิดเป็นแนวคิดการวิจัย "ผลิตภัณฑ์ผงลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ Super Healthy Powder" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรุ่นจูเนียร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

ทั้งนี้ นวัตกรรมที่เกิดจากการเสริมฤทธิ์ ร่วมกันของสารจากเชื้อจุลินทรีย์และจากพืช ซึ่งได้แก่สาร Lovastatin ความเข้มข้นสูงที่มีคุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลในเลือดจากข้าวแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อรา M.purpureus M16 และสารสกัดจากซังข้าวโพดม่วงที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูง โดยผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสุด และใช้ในปริมาณที่ต่ำที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและมีความน่าสนใจที่จะนำเอาผงสารสกัด Super-Healthy Powder ที่ผลิตได้มาพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่พร้อมรับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ "Chew D: แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอล และสารต้านอนุมูลอิสระ" เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันซึ่งเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับผู้ที่ไขมันในเส้นเลือดสูงอย่างได้ผล

บรรยายใต้ภาพ
ประภัสสร รักถาวร
นักวิจัยชำนาญการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง