อนันต์ไล่เก็บหุ้นLH ตั้งใจถือครองยาว ดัชนีร่วงต่ออีก30จุด

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาภิเษก * "อนันต์ อัศวโภคิน" ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น LH เพิ่ม 10% จำนวน 1,194.97 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 11.80 บาท หลังต้องการลงทุนระยะ ยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน ในการลงทุน ฟากดัชนีหุ้นไทยลบ 30 จุด นายอดิศร ธนนันท์นราพลู กรรมการผู้จัดการ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติภายหลังได้รับหนังสือจากนายอนันต์ อัศวโภคิน มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจำนวน 1,194.97 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของหุ้นสามัญ(บจ.)ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ราคาหุ้นละ 11.80 บาท เนื่องจากต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการลงทุน

ทั้งนี้ ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน นายอนันต์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และถือหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 2,860 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 23.93% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ นายอนันต์ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนไม่เกิน 49% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ภายหลัง จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ นายอนันต์จะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรม การบริษัท เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายการจ่ายเงินปัน ผลของบริษัท ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.)

ภาวะตลาดหุ้นไทยวันที่ 21 มิ.ย. ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน หลังนักลงทุนยังกังวลสงครามการค้าสหรัฐกับจีน ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,634.44 จุด ลดลง 29.82 จุด หรือเปลี่ยนแปลง -1.79% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61,649.17 ล้านบาท แตะจุดสูงสุดที่ 1,664.97 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,629.26 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,845.22 ล้านบาท กองทุนซื้อสุทธิ 1,159.18 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย สุทธิ 2,232.01 ล้านบาท และรายย่อยซื้อสุทธิ 4,918.05 ล้านบาท.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ