ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข่าวบันเทิง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทยเรื่อง "Smart ER & EMS Literacy : ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน" จัดโดย สมาคมพยายาบลฉุกเฉิน ประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย, ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, พิชญา ทองโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ