คอลัมน์: ไทยโพสต์: สะเทือนโลก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 00:00:58 น.

ปฏิบัติการกู้ชีพ 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการติดตามของคนทั่วโลก และนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นความหวัง พลังของมวลมนุษยชาติ ที่ร่วมกันส่งแรงใจ พลังใจ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จ

ในการช่วยชีวิตทีมหมูป่ารวมทั้งโค้ชของพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางน้ำใจ มิตรภาพ ในการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกัน รอบสารทิศที่หลั่งไหลมาปฏิบัติภารกิจกู้ชีวิต ที่มารวมอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย จนได้รับยกย่องสรรเสริญกันทั่วโลก

รวมทั้งบุคคลสำคัญอย่างจ่าแซม หรือจ่าเอกสมาน กุนัน ซึ่งถือเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงในครั้งนี้ ที่ถือเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ควรสดุดีในความมุ่งมั่น เสียสละ ช่วยเหลือคนอื่น ถือเป็นต้นแบบของบุคคลที่ทำความดี กล้าหาญ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากพาน้องๆ ทั้ง 13 ชีวิตได้กลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัว

แน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ของประเทศ ไทย จะได้รับการถอดบทเรียน ประสบการณ์ จากทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการสรุปภารกิจกู้ภัยระดับโลกในครั้งนี้ ในการเรียนรู้พัฒนางานด้านกู้ชีพ กู้ภัยของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบงานด้านรับมือภัยฉุกเฉิน

ขณะเดียวกัน ควรใช้โอกาสสำคัญในครั้งนี้ ในการทบทวน สร้างหลักสูตรกู้ชีพฉุกเฉิน ที่หน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องสร้าง พัฒนา รูปแบบ ในการเรียนการสอน หรือสร้างกิจกรรรมในการเรียนรู้ ปลูกฝังให้กับเด็กๆ ในประเทศ ผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตัวเขาไปทั้งชีวิตในการมีทักษะ ความรู้ ช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย หากเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิต

โดยเฉพาะการฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภาวะวิกฤติในยามประสบภัย ก่อนที่หน่วยกู้ชีพหรือเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงเพื่อรับดูแลรักษาต่อ

ซึ่งถือว่าในประเทศไทยยังเห็นความสำคัญน้อย หรือไม่มีนโยบายบรรจุฝึกสอนอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม หากเทียบกับการเตรียมความพร้อมเหมือนในต่างประเทศอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหรือชั้นประถม เตรียมความพร้อมหรือซ้อมรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหว ภัยพิบัติอื่นๆ หรือประเทศสหรัฐ ที่ฝึกทักษะให้กับเด็กหากมีสถานการณ์อันตรายในโรงเรียน เช่น การกราดยิงในโรงเรียน ให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ดังกล่าว

อันถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยการทำความเข้าใจและฝึกฝน ผนวกกิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากกิจกรรมในรูปแบบของลูกเสือเนตรนารี เพื่อเตรียมตัว หรือได้รับการฝึกฝนทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ศักยภาพในการดูแลตนเองและป้องกันอันตรายจากภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอนุบาล และเพิ่มการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในแต่ระดับการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น อันเป็นสิ่งที่รัฐต้องเร่งกำหนดนโยบายเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการปลูกฝังทักษะการเอาชีวิตรอด เพื่อที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

ขณะเดียวกัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก เหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย คือการสร้างความหมายของคนธรรมดาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ของคนไทยและคนทุกชาติทุกภาษา ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือขอเพียงแค่ให้ทั้ง 13 ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งนี่คือเนื้อในแท้ในจิตใจอันงดงามของมนุษย์ ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปในระดับโลก และสิ่งนี้เอง ที่จะเป็นพลังด้านบวกขับเคลื่อนโลกใบนี้ต่อไป!.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง