พิธีอาจาริยปูชา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 00:00:54 น.

พิธีอาจาริยปูชา เป็นพิธีที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอขมา "อาจารย์ใหญ่" ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุทิศร่างกายเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ โดยเน้นยำให้นิสิตตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ให้สมกับความตั้งใจของผู้ที่มีจิตเป็นกุศล สละร่างเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา จากนั้นจึงจะกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้แก่เหล่าอาจารย์ใหญ่ต่อไป

ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีอาจาริยปูชาเพื่อขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนการศึกษา และทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 8 หน้าอาคาร อปร และพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ ต่อจากนั้นเป็นพิธีอาจาริยปูชา โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจเรียนรู้ร่างกายที่อาจารย์ใหญ่ได้อุทิศเป็นวิทยาทาน และศึกษาอบรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธันว่า ตันสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า  "ร่างอาจารย์ใหญ่ทำให้วงการแพทย์ของประเทศไทยเกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและได้แพทย์ฝีมือดีที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก เพราะศูนย์ฝึกผ่าตัด รพ.จุฬาฯ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์มากที่สุด มีศาสตร์ที่หลากหลายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีการขยายการฝึกอบรมกับร่างอาจารย์ใหญ่อย่างเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก"

นายสิริสิน กุลชุติสิน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า "การที่ได้เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ ทำให้รู้ระบบของร่างกาย และสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาค และขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ทุกท่านที่เสียสละร่างกายให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษา"

ด้านนายวันชัย พึ่งเจริญ พี่ชายของอาจารย์ใหญ่ (นายสามารถ พึ่งเจริญ) ที่มาร่วมในพิธีอาจาริยปูชา เปิดเผยด้วยว่า "น้องชายได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ และเชื่อว่าการบริจาคร่างกายจะเกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาและรักษาคนไข้รายอื่นๆ ต่อไป"

สำหรับผู้มีจิตกุศลที่ต้องการแสดงความจำนงในการบริจาคร่างกายหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดหารถแช่เย็น เพื่อรับอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ที่ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี "มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-20269-8 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2256-4628 หรือสายด่วนสภากาชาดไทย 1664

ข่าวที่เกี่ยวข้อง