คอลัมน์: ข่าวสั้น: ผุด 'อบรม' นักเรียนสื่อข่าววัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 00:00:52 น.

สุรินทร์ * สภาวัฒนธรรมอำเภอสังขะ ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ จัดฝึกอบรมนักเรียนสื่อข่าววัฒนธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในพื้นที่ อ.บัวเชด, ศรีณรงค์ และ อ.สังขะ จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดมอญ, บัวเชดวิทยา, มัธยมศรีสำเภาลูน, ตาคงวิทยา, สังขะ, เทพอุดมวิทยา, กระเทียมวิทยา, พระแก้ววิทยา, มัธยมทับทิมสยาม 04, ศรีณรงค์พิทยาสัย โดยมีวิทยากรจากชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าววิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ประจำ จ.สุรินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข่าววัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สุรินทร์ เปิดเชิงรุกเท่าทันสื่อประชากรยุคดิจิทัล ผ่านในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักสร้างสื่อวีดิทัศน์ด้วยเทคนิคสมาร์ทโฟน เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงาม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น จากรุ่นสู่รุ่นให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง