ททท.ร่วมกับวัดราชบพิธ สานต่อประเพณี "พิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้" เสริมคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา 27-28 ก.ค.นี้

ข่าวบันเทิง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หนึ่งในประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่มีการจัดสืบต่อกันมาช้านาน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ "พิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้" โดยเฉพาะตักบาตรดอกไม้นั้น ตามความเชื่อของชาวพุทธ ถือเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งและเป็นประเพณีท้องถิ่นในหลายพื้นที่เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีหลายวัดที่ยังคงประเพณีการตักบาตรดอกไม้อยู่จนถึงปัจจุบัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน จัดงาน "พิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2561" ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 โดยวันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทั้งนี้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา นอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญตักบาตรแล้ว ยังมีกิจกรรมประเพณีเดินเทียน (เวียนเทียน) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย บริเวณพระอุโบสถ วัดราชบพิตรสถินมหาสีมาราม ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. สำหรับประเพณีเดินเทียน ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนาโดยปรากฎหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนพระในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด โดยการเดินเทียนในปัจจุบันจะกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐบูชา
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันเข้าพรรษา ในช่วงเย็นประมาณ 16.00-18.30 น. จะมีพิธีตักบาตรดอกไม้ บริเวณดำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธและถนนเฟื่องนคร โดยผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร จะเตรียมดอกไม้หลากสีสัน หลายชนิด อาทิ ดอกบัวดอกเข้าพรรษา กล้วยไม้ กุหลาย จัดเป็นช่อเล็กๆมัดรวมกับธูป เทียน บ้างก็เป็นพวงมาลัย เพื่อถวายแต่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดราชบพิตร ซึ่งจะเดินแถวลงจากโพสต์ออกรับบิณบาตดอกไม้เดินวนขวาไปตามทางรอบพระอุโบสถ เป็นภาพความสวยงามที่สื่อให้เห็นถึงแรงศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น
นอกจาก 2 กิจกรรมหลักดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นพร้อมกัน บริเวณกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ ตั้งแต่ เวลา 09.00-20.00 น. ได้แก่ นิทรรศการด้านพุทธศาสนา โดยออกแบบตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในนิทรรศการรูปแบบรวงผึ้ง 8 เหลี่ยม ที่สื่อความหมายถึง มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ โดยในรวงผึ้ง 8 เหลี่ยมได้เสดงนิทรรศการ 5 ส่วนสื่อผ่านรูปแบบ โดยส่วนที่1 สื่อเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความสำคัญของวัดอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของธรมมจักกัปปวัตนสูตร ส่วนที่ 3 พระราชพิธีเดือน 8 (เข้าพรรษา) ในพระราชพิธีสิบสองเดือน ส่วนที่ 4 ประวัติราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนที่ 5 ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้
ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้เที่ยวชมงานจะได้สัมผัสกับการจัดซุ้มสาธิตงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน รอบพื้นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อาทิ สาธิตการทำบาตรจากชุมชนบ้านบาตร สาธิตการทำแป้งร่ำ แป้งพวง จากชุมชนเกาะศาลเจ้า สาธิตและการทำยาหอมจากร้านบำรุงชาติสาสนายา (บ้านหมอหวาน) สาธิตการพับดอกบัว จากปากคลอง ตลาด 2 พร้อมการออกร้านจำหน่ายของหวานเครื่องดื่มต่างๆ ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เช่น ข้าวตัง ขนมเบื้อง เผือก หิม ข้าวแช่ เป็นต้น รวมทั้งการแสดงให้หาชมได้ยาก เช่น โขน หุ่นละคร เล็ก และการรำดอกไม้
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ 5 นามของวัด หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง มีลักษณะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภาคในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก มีพระประธานคือ พระพุทธอังคีรส และพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธนิรันตราย (จำลอง) ประดิษฐ์ฐานอยูในพระอุโบสถ ความโดดเด่นอีกอย่างคือ ศิลปกรรมที่สำคัญในวัดได้แก่ บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถที่มีลายไทยลงรักยาภรณ์ ต่างๆ สวยงาม
การจัดงานพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิธสถินมหาสีมาราม ในครั้งนี้เป็นถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุธศาสนาของประเทศไทย สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ