ต้อนรับคณะนักศึกษา

ข่าวบันเทิง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายเจษฎา รัศมิภูติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม ทีมวิศวกรและพนักงาน บริษัท ซีเกท (เทคโนโลยี) จำกัด โรงงานโคราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM).


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ