ต้อนรับคณะนักศึกษา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 00:00:31 น.

นายเจษฎา รัศมิภูติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม ทีมวิศวกรและพนักงาน บริษัท ซีเกท (เทคโนโลยี) จำกัด โรงงานโคราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM).

ข่าวที่เกี่ยวข้อง