ฉลองครบรอบ 42 ปี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 00:00:42 น.

โรงพยาบาลพญาไท 1 นำทีมผู้บริหารโดย ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผอ.รพ.พญาไท1 พร้อม หทัยทัต ศุภศิริสินธุ์ ผอ.ฝ่ายบริหารอาวุธโส สิตาภรณ์ วาณิชเสนี ผอ.ฝ่ายการตลาด เบญจวรรรสุขเรือน ผอ.ฝ่ายการพยาบาล ร่วมฉลองกับทีมผู้บริหารแพทย์ พยาบาล พนักงาน และผู้มารับบริการ