'ทรู'ไม่ร่วมประมูลคลื่น900-1800MHz

ข่าวเศรษฐกิจ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ทรูคอร์ปฯ ส่งเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800MHz ด้าน กสทช.เผยเดือน ก.ค.ประชาชนรับชมทีวีดิจิตอลทะลุ 89%

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้ศึกษารายละเอียดกฎเกณฑ์และข้อกำหนดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และ 1800MHz ประ กอบกับพิจารณารายงานจากบริษัท ที่ปรึกษาภายนอกที่ว่าจ้างมาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุนจากการประมูลคลื่นในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ดังนั้น ทางบริษัทได้ส่งเอก สารถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศไทยเพื่อแจ้งผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารที่มีความเห็นว่า บริษัทไม่ควรเข้าร่วมการประมูล ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ กิจการโทรคมนาคมย่าน 900MHz และ 1800MHz ที่จะจัดโดยคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 บริษัทขอย้ำว่าการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800MHz ในครั้งนี้จะไม่ทำให้บริษัทเสียโอกาสแต่อย่างใด รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดของทรูมูฟเอช เนื่องจากคลื่นความถี่ที่ทรูมูฟเอชมีอยู่ในปัจจุบันมีถึง 55MHz ยังมากเพียงพอที่จะรองรับจำนวนลูกค้าที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในอนาคต

ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เล ขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนัก งาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เดือน ก.ค.2561 พบว่าการรับชมช่องรายการผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินมีสัด ส่วนสูงกว่าการรับชมผ่านทางดาวเทียมและเคเบิล โดยการรับชมผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 89.42% เมื่อเทียบกับการรับชมผ่านดาว เทียมและเคเบิลที่ลดลงเหลือประ มาณ 10.58%.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ