คอลัมน์: สรรสาระ: วันแม่แห่งชาติ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 00:00:20 น.

ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน และ 4 ตุลาคม สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง